Berlaarse Boodschappen

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en Belgische privacywetgeving (Wet van 30 juli 2018).

 

Doeleinden en verwerkingsgronden

 

Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald doen wij dit enkel:

 

Proportionaliteit

 

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

 

Doorgifte

 

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

 

Openbaarheid

 

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

 

Bewaring

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

 

Rechten

 

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 

Je kunt je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Onze contactgegevens vind je onderaan. Je zult je identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

 

Nieuwsbrieven

 

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. Je ontvangt deze als je hierop inschreef of gekend bent als klant van één van deze diensten. Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

 

Beeldmateriaal

 

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om je toestemming vragen.

 

Tracking

 

Statistieken

Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door onze server worden verzonden en bewaard op het toestel waarmee je deze website raadpleegt. Deze cookies maken het raadplegen van onze website gemakkelijker en aangenamer door je voorkeuren en surfgedrag bij te houden. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag. Je kunt de installatie van deze cookies weigeren, blokkeren, gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen en ze opnieuw van je toestel verwijderen. Hiervoor verwijzen we je naar de helpfunctie en de instellingen van je webbrowser.

 

Contactgegevens

 

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@berlare.be of per brief naar Dorp 22 te 9290 Berlare. Onze functionaris voor gegevensbescherming (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) is tevens langs deze weg bereikbaar.

 

Ben je ontevreden met de behandeling van je verzoek, dan kun je een klacht neerleggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie per e-mail naar contact@toezichtcommissie.be of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.